02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukХербициди

Препарати за борба с плевелите

ЕКЛИПС 70 ВДГ

Активно вещество: Съдържа 700 г/кг метрибузин
Формулация: водоразтворим гранулат
Производител: Файнкеми Швебда, Германия
Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок: 30 дни
Разрешение за употреба №:01095-2/11.05.2012г.
Разрешена употреба:
ДОМАТИ БЕЗРАЗСАДНИ – 50г/дка във фаза 1ва цветна китка на културата;
ДОМАТИ – 60г/дка във фаза 1ва цветна китка на културата;
КАРТОФИ – 60г/дка при височина 5-10см на културата;
ДОМАТИ – 70г/дка преди разсаждане;
КАРТОФИ – 70г/дка след засаждане преди поникване на културата;
ЛЮЦЕРНА СТАРА – 75г/дка преди вегетация на културата.
Начин на действие: Селективен, системен, почвен и вегетационен триазинонов хербицид
Приложение: Срещу едногодишни широколистни плевели.
Чувствителни плевели: Житни – Кокоше просо, Кръвно просо, Лисича опашка. Широколистни – Абутилон, Бударица, Великденче, Галинзога, Глухарче, Гръцка коприва, Дива ряпа, Звездица, Здравец, Колянка, Лайка, Лобода, Мак, Маргаритка, Метличина, Мъртва коприва, Овчарска торбичка, Огнивче, Пача трева, Пипериче, Подрумче, Попова лъжичка, Росопас, Синап, Слез, Спореж, Татул, Фасулче, Щир.

pdf Етикет pdf MSDS