Хербициди
02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukЛАРЕН 20СГ

Активно вещество: Съдържа 200г/кг метсулфурон-метил
Формулация: гранули, разтворими във вода
Производител: Дюпон ИО, Швейцария
Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок: Не се изисква
Разрешение за употреба №:0570/14.10.2008 г.
Разрешена употреба: ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК– 3,0г/дка след 3ти лист до края на братене на културите и ранни фази от развитието на плевелите.
Начин на действие: Селективен, системен, вегетационен сулфонилурея хербицид
Приложение: Срещу едногодишни широколистни плевели в т.ч слабочувствителни на хормоноподобните хербициди, вкл. Лепка.
Чувствителни плевели: Бударица, Звездица, Колендро, Коприва, Лайка, Лепка, Лобода, Мак, Маргаритка, Млечок, Мъртва коприва, Овчарска торбичка, Огнивче, Паламида, Пача трева, Пипериче, Подрумче, Попова лъжичка, Синап, Синя метличина, Трицветна теменуга;
Фасулче, Щир

 Етикет      MSDS


КРЮ 4СК

Активно вещество: Съдържа 40 г/л никосулфурон
Формулацията: суспензионен концентрат
Производител: Нюфарм, Австрия К
Категория за употреба: III-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок*: Не се изисква
Разрешение за употреба № 01055-2/28.02.2012г.
Разрешена употреба: ЦAРЕВИЦА – 125мл/дка във фаза 2-4 лист на балура и до 8ми лист на културата.
Начин на действие: селективен, системен, вегетационен сулфонилурея хербицид
Приложение: Срещу едногодишни житни плевели, балур от коренища и някои широколистни плевели.
Чувствителни плевели: Житни: Балур, Див овес, Кокоше просо, Кощрява, Кръвно просо, Лисича опашка;
Широколистни: Абутилон, Дива ряпа, Лайка, Овчарска торбичка, Синап, Спореж, Росопас, Щир. Устойчиви плевели: Лобода, Полски кострец


КЕЛВИН ТОП 4СК

Активно вещество: Съдържа 43г/л никосулфурон
Формулация: суспензионен концентрат
Производител: Дюпон ИО, Швейцария
Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок: 14 дни за силажната царевица
Разрешение за употреба №:0574/14.10.2008 г.
Разрешена употреба:
ЦАРЕВИЦА – 125мл/дка във фаза и 2-4 лист на широколистните плевели, 15 см височина на балура и до 8ми лист на културата.
Начин на действие: селективен, системен, вегетационен сулфонилурея хербицид
Приложение: Срещу едногодишни и многодогишни житни, вкл. балур от коренища и някои широколистни плевели.
Чувствителни плевели: Житни: Балур, Див овес, Кокоше просо, Кощрява, Кръвно просо, Лисича опашка; Широколистни: Абутилон, Звездица, Дива ряпа, Лайка, Овчарска торбичка, Синап, Спореж, Росопас, Щир. Устойчиви плевели: Лобода, Полски кострец

 MSDS     


КАСПЪР 55ВГ

Активно вещество: Съдържа 500г/кг дикамба + 50г/кг просулфурон
Формулация: вододиспергируеми гранули
Производител: Синджента, Швейцария
Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок: 14 дни за силажната ЦAРЕВИЦА
Разрешение за употреба №:01089/12.05.2010 г.
Разрешена употреба: ЦAРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО И СИЛАЖ– 30г/дка след във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на едногодишните плевели, 4-6 лист (розетка) при многогодишните плевели и 15 см до цъфтеж на поветицата.
Начин на действие: -
Приложение: Срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели.
Чувствителни плевели: Широколистни: Абутилон, Бяла куча лобода, Дива ряпа, Дребноцветна галинзога, Обикновен щир, Паламида, Пача трева, Повитица, Полски синап, Прасковолистно пипериче, Свиница, Татул, Тученица, Фасулче, Черно куче грозде

 MSDS


КАМБИО СЛ

Активно вещество: Съдържа 320г/л бентазон + 90г/л дикамба
Формулация: разтворим концентрат
Производител: БАСФ СЕ, Германия
Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок: Не се изисква
Разрешение за употреба №:0240/25.02.2005 г.
Разрешена употреба:
ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК – 125мл/дка във фаза братене на културите;
ЦАРЕВИЦА – 200мл/дка във фаза 3ти - 5ти лист.
Начин на действие: Селективен, системен, вегетационен ауксинов хербицид
Приложение: Срещу широколистни плевели.
Чувствителни плевели: Абутилон, Амброзия, Великденче, Горуха, Живовлек, Казашки бодил, Киселец, Лайка, Пача трева, Ралица, Щир, Подрумче, Лобода, Колендро, Овчарска торбичка, Лепка,Полска метличина, Татул, Врабчово семе, Тученица, Пипериче, Фасулче, Лютиче, Синап, Млечок, Спореж, Черно куче грозде, Звездица, Гръцка коприва, Бутрак, Поветица, Мак, Паламида, Бабини зъби, Самосевки слънчоглед, Родилна трева, Див коноп, Галинзога

pdf MSDS