02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukИГЪЛ 75ВГ

Активно вещество: Съдържа 750 г/кг хлорсулфорон
Формулация: водoдиспергируеми гранули
Производител: Дюпон ИО, Швейцария
Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок: 60 дни
Разрешение за употреба №:0535/20.10.2008 г.
Разрешена употреба:
ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК – 1.0-1,5 гр/дка след 3ти лист на културата;
ПШЕНИЦА – 2.0-2,5 гр/дка след сеитба, преди поникване на културата.
Начин на действие: Селективен, системен, почвен и вегетационен сулфонилурея хербицид
Приложение: Срещу широколистни плевели в т.ч слабочувствителни на хормоноподобните хербициди.
Чувствителни плевели: Житни: Ветрушка, Лисича опашка;
Широколистни: Бударица, Звездица, Колендро, Коприва, Лайка, Лепка, Лобода, Мак, Млечок, Мъртва коприва, Овчарска торбичка, Огнивче, Паламида, Пача трева, Пипериче, Подрумче, Попова лъжичка, Синап, Трицветна теменуга, Фасулче, Щир

 Етикет


ЗЕНКОР 70 ВГ

Активно вещество: Съдържа 700 г/кг метрибузин
Формулация: водоразтворим гранулат
Производител: “Байер Кропсайанс”- Германия
Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок: 30 дни
Разрешение за употреба №:0564/29.09.2009 г.
Разрешена употреба:
ДОМАТИ БЕЗРАЗСАДНИ – 50г/дка във фаза 1-ва цветна китка;
ДОМАТИ – 60-70г/дка във фаза 1-ва цветна китка;
КАРТОФИ – 60-70 г/дка при височина 5-10 см на културата;
ДОМАТИ – 70 г/дка преди разсаждане на културата;
КАРТОФИ – 70-80 г/дка след засаждане, преди поникване на културата;
ЛЮЦЕРНА стара – 100 г/дка преди вегетацията.
Начин на действие: Селективен, системен, почвен и вегетационен триазинонов хербицид.
Приложение: Срещу едногодишни широколистни плевели.
Чувствителни плевели: Житни – Кокоше просо, Кръвно просо, Лисича опашка. Широколистни – Абутилон, Бударица, Великденче, Галинзога, Глухарче, Гръцка коприва, Дива ряпа, Звездица, Здравец, Колянка, Лайка, Лобода, Мак, Маргаритка, Метличина, Мъртва коприва, Овчарска торбичка, Огнивче, Пача трева, Пипериче, Подрумче, Попова лъжичка, Росопас, Синап, Слез, Спореж, Татул, Фасулче, Щир.

pdf Етикет    MSDS


ЕЛУМИС ОД

Активно вещество: Съдържа 75г/л мезотрион + 30г/л никосулфурон
Формулация: Маслена дисперсия
Производител: Синджента Кроп Протекшън, Швейцария
Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок*: Не се изисква
Разрешение за употреба №:1151/11.05.2012г.
Разрешена употреба: ЦAРЕВИЦА – 130-200мл/дка еднократно или 100+70мл/дка и 130+70мл/дка двукратно – при 3-7 лист на ЦAРЕВИЦАта, 1-3 лист на житните плевели, 10-20см височина на балура, 2-4 лист на широколистните плевели.
Начин на действие: селективен, системен, вегетационен сулфонилурея хербицид
Приложение: Срещу едногодишни, многогодишни широколистни и житни плевели както и балур от семена и коренища.
Чувствителни плевели: Житни: Кисели треви, Кокоше просо, Кощрява, Кръвно просо;
Широколистни: Абутилон, Амброзия, Бутак, Лобода, Овчарска торбичка, Пача трева, Тученица, Щир

 MSDS
 


ЕКСПРЕС 50СГ

Активно вещество: Съдържа 500 г/кг трибенурон-метил
Формулация: гранули, разтворими във вода
Производител: Дюпон ИО, Швейцария
Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок*: 30 дни
Разрешение за употреба №:0508/15.06.2007г.
Разрешена употреба: СЛЪНЧОГЛЕД – 4г/дка във фаза 2-6 лист на плевелите.
Начин на действие: -
Приложение: Срещу широколистни плевели.
Чувствителни плевели: Бударица, Звездица, Колендро, Коприва, Лайка, Лепка, Лобода, Мак, Маргаритка, Млечок, Мъртва коприва, Овчарска торбичка, Огнивче, Паламида, Пача трева, Пипериче, Подрумче, Попова лъжичка, Синап, Трицветна теменуга;
Фасулче, Щир

 Етикет       MSDS  
ЕКЛИПС 70 ВДГ

Активно вещество: Съдържа 700 г/кг метрибузин
Формулация: водоразтворим гранулат
Производител: Файнкеми Швебда, Германия
Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок: 30 дни
Разрешение за употреба №:01095-2/11.05.2012г.
Разрешена употреба:
ДОМАТИ БЕЗРАЗСАДНИ – 50г/дка във фаза 1ва цветна китка на културата;
ДОМАТИ – 60г/дка във фаза 1ва цветна китка на културата;
КАРТОФИ – 60г/дка при височина 5-10см на културата;
ДОМАТИ – 70г/дка преди разсаждане;
КАРТОФИ – 70г/дка след засаждане преди поникване на културата;
ЛЮЦЕРНА СТАРА – 75г/дка преди вегетация на културата.
Начин на действие: Селективен, системен, почвен и вегетационен триазинонов хербицид
Приложение: Срещу едногодишни широколистни плевели.
Чувствителни плевели: Житни – Кокоше просо, Кръвно просо, Лисича опашка. Широколистни – Абутилон, Бударица, Великденче, Галинзога, Глухарче, Гръцка коприва, Дива ряпа, Звездица, Здравец, Колянка, Лайка, Лобода, Мак, Маргаритка, Метличина, Мъртва коприва, Овчарска торбичка, Огнивче, Пача трева, Пипериче, Подрумче, Попова лъжичка, Росопас, Синап, Слез, Спореж, Татул, Фасулче, Щир.

pdf Етикет pdf MSDS