02 994 62 50, 0885 73 30 25

Разрешени продукти

Списък на разрешените продукти с възможност за търсене.
el_spisukЕКСПРЕС 50СГ

Активно вещество: Съдържа 500 г/кг трибенурон-метил
Формулация: гранули, разтворими във вода
Производител: Дюпон ИО, Швейцария
Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок*: 30 дни
Разрешение за употреба №:0508/15.06.2007г.
Разрешена употреба: СЛЪНЧОГЛЕД – 4г/дка във фаза 2-6 лист на плевелите.
Начин на действие: -
Приложение: Срещу широколистни плевели.
Чувствителни плевели: Бударица, Звездица, Колендро, Коприва, Лайка, Лепка, Лобода, Мак, Маргаритка, Млечок, Мъртва коприва, Овчарска торбичка, Огнивче, Паламида, Пача трева, Пипериче, Подрумче, Попова лъжичка, Синап, Трицветна теменуга;
Фасулче, Щир

 Етикет       MSDS  
ЕКЛИПС 70 ВДГ

Активно вещество: Съдържа 700 г/кг метрибузин
Формулация: водоразтворим гранулат
Производител: Файнкеми Швебда, Германия
Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок: 30 дни
Разрешение за употреба №:01095-2/11.05.2012г.
Разрешена употреба:
ДОМАТИ БЕЗРАЗСАДНИ – 50г/дка във фаза 1ва цветна китка на културата;
ДОМАТИ – 60г/дка във фаза 1ва цветна китка на културата;
КАРТОФИ – 60г/дка при височина 5-10см на културата;
ДОМАТИ – 70г/дка преди разсаждане;
КАРТОФИ – 70г/дка след засаждане преди поникване на културата;
ЛЮЦЕРНА СТАРА – 75г/дка преди вегетация на културата.
Начин на действие: Селективен, системен, почвен и вегетационен триазинонов хербицид
Приложение: Срещу едногодишни широколистни плевели.
Чувствителни плевели: Житни – Кокоше просо, Кръвно просо, Лисича опашка. Широколистни – Абутилон, Бударица, Великденче, Галинзога, Глухарче, Гръцка коприва, Дива ряпа, Звездица, Здравец, Колянка, Лайка, Лобода, Мак, Маргаритка, Метличина, Мъртва коприва, Овчарска торбичка, Огнивче, Пача трева, Пипериче, Подрумче, Попова лъжичка, Росопас, Синап, Слез, Спореж, Татул, Фасулче, Щир.

pdf Етикет pdf MSDS


ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК

Активно вещество: Съдържа 960г/л s-метолахлор
Формулация: емулсионен концентрат
Производител: “Синджента”- Швейцария
Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок: Не се изисква
Разрешение за употреба №:01012/12.10.2009 г.
Разрешена употреба:
ДОМАТИ, ПИПЕР, МОРКОВИ, ЛУК (1,2,3 година) – 120мл/дка;
ЦАРЕВИЦА, СЛЪНЧОГЛЕД, СОЯ, ЗАХ. ЦВЕКЛО, ТЮТЮН, ПАМУК, КАРТОФИ, ФАСУЛ, ЛЮЦЕРНА – 150мл/дка след сеитба (засаждане), преди поникване или преди разсаждане на културата.
Начин на действие: Селективен, системен, почвен и вегетационен хлороацетамиден хербицид.
Приложение: Срещу едногодишни житни в т.ч балур от семе и някои широколистни плевели.
Чувствителни плевели: Житни – Балур (от семе), Кисела трева, Кокоше просо, Кръвно просо, Кощрява, Метлица. Широколистни – Овчарска торбичка, Тученица, Черно куче грозде, Щир.

pdf MSDS   pdf Етикет


ДЕРБИ СУПЕР

Активно вещество: Съдържа 300,5г/кг аминопиралид – калий + 150,2г/кг флорасулам
Формулация: -
Производител: Дау Агросаънсис, САЩ
Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок*: Не се изисква
Разрешение за употреба №:01073-2/21.10.2011г.
Разрешена употреба: ПШЕНИЦА – 2,5г/дка и 3,3г/дка след 3ти лист до края на братене на културите.
Начин на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид
Приложение: Срещу широколистни плевели в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди.
Чувствителни плевели: Бударица, Звездица, Колендро, Коприва, Лайка, Лепка, Лобода, Мак, Маргаритка, Млечок, Мъртва коприва, Овчарска торбичка, Огнивче, Паламида, Пача трева, Пипериче, Подрумче, Попова лъжичка, Синап, Трицветна теменуга;
Фасулче, Щир

 MSDS      


ДЕВРИНОЛ 4 Ф

Активно вещество: Съдържа 450г/л напропамид
Формулация: суспензионен концентрат
Производител: “Юнайтед Фосфоръс”- Индия
Категория за употреба: ІII-та – за свободна употреба от лица над 18 г.
Карантинен срок: 45 дни.
Разрешение за употреба №:0069/21.07.2003г.
Разрешена употреба:
РАПИЦА ФУРАЖНА – 300-350мл/дка преди сеитба с плитко инкорпориране;
ТЮТЮН ЛЕХИ – 300-400мл/дка преди сеитба с плитко инкорпориране;
ТЮТЮН – 400мл/дка преди разсаждане;
СЛИВИ – 400мл/дка преди вегетацията с инкорпориране;
ШИПКА – 400мл/дка преси сеитба с плитко инкорпориране;
ЛАВАНДУЛА – 400мл/дка след сеитба, преди поникване на културата;
ЗЕЛЕ - 400-500мл/дка преди разсаждане;
ДОМАТИ БЕЗРАЗСАДНИ, ПИПЕР БЕЗРАЗСАДЕН – 400-500мл/дка преди сеитба с плитко инкорпориране.
Начин на действие: Селективен, системен, почвен алканамиден (асетамиден) хербицид
Приложение: Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели.
Чувствителни плевели: Житни – Балур от семе, Ветрушка, Див овес, Зелена кощрява, Кръвно просо, Лисича опашка. Широколистни – Бяла лобода, Звездица, Здравец, Лайка, Лепка, Мъртва коприва, Млечок, Пача трева, Пипериче, Подрумче, Попова лъжичка, Слез, Спореж, Щир

pdf Етикет MSDS